Ortaklık Yapısı

Hissedarın Adı Oranı % Sayısı Tutar TL
İzak KOENKA 18,53 24.740.000 24.740.000
Kurt Korkut JOLKER 16,75 22.360.000 22.360.000
Erdal Henri FRAYMAN 4,42 5.900.000 5.900.000
Veysel DOMANİÇ 0,01 10.000 10.000
PineBridge Eurasia Financial Investments S.A.R.L 23.97 31.990.000 31.990.000
Halka Açık 36.33 48.500.000 48.500.000
Toplam Hisse 100,00 133.500.000 133.500.000

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

Ticaret Sicil Numarası: 430573-378155